Impressum

Dane zgodnie z § 5 TMG:

Intellisoftware GmbH
Cargo City Süd / Gebäude 638A
60549 Frankfurt

Reprezentowana przez:

Prezes Juri Brailko

Kontakt:

Telefon: +49 (0)69 - 5308 439 20
E-Mail: info@intellisoftware.de

Wpisanie do rejestru:

Wpisanie do rejestru handlowego.
Sąd dla rejestru: Sąd rejonowy Frankfurt
Numer rejestru: HRB105365

Numer Identyfikacji Podatkowej:

NIP zgodnie z §27 a prawa o podatku obrotowym: DE 306567013

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:

Jakob Jetich

Klauzula wyłączenia z odpowiedzialności cywilnej (Disclaimer):

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tej stronie internetowej za § 7 ust. 1 TMG zgodnie z ogólnymi ustawami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzoru nad przekazywanymi lub przechowywanymi obcymi informacjami ani do badania w przypadku okoliczności sugerujących działanie niezgodne z prawem. Zobowiązania odnośnie usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi ustawami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność za kwestie wyżej wspomniane jest jednak możliwa dopiero od momentu przyjęcia do wiadomości konkretnego naruszenia prawa. Od momentu przyjęcia do wiadomości, że zostało naruszone odpowiednie prawo treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za adresy stron

Nasza oferta zawiera adresy do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu, dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za tego typu obce treści. Za treści do załączonych stron niezmiennie odpowiedzialny jest dostawca lub zarządzający stroną. Załączone strony przed umieszczeniem ich na stronie zostaną sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa. Jak dotąd nie odnotowano pojawienia się treści sprzecznych z prawem. Nie można jednak żądać trwałej kontroli treści załączonych stron bez wskazania konkretnych miejsc naruszenia prawa. W momencie przyjęcia do wiadomości informacji o naruszeniu prawa adresy te zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Treści i dzieła powstałe na tej stronie dzięki dostawcy strony podlegają niemieckiemu prawu o prawie autorskim. Powielanie, adaptacja, rozpowszechnianie oraz każda forma wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony możliwe jest tylko w celach prywatnych i niekomercyjnych. O ile treści na niniejszej stronie nie zostały stworzone przez dostawcę, prawo autorskie osób trzecich będzie przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich będą oznaczone jako takie właśnie. W przypadku zauważenia naruszenia prawa autorskiego prosimy o informację. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy tego typu treści.

Źródło: eRecht24
Źródło dla wykorzystanych obrazów oraz grafik:
http://fotolia.com